KAKO DO ATESTA


Korak 1

Saglasnost proizvođača, primer:

Napomena za Mercedes i BMW nije potrebna saglasnost

Korak 2

Ugradnja folija sa brojem ispod folije

Sun Control ABS M07

Korak 3

Tehnolab, kontrola procenta zatamnjenosti stakala i slikanje vozila

Uplata ABS


Cena usluge ispitivanja u Tehnolabu je 4800


Popuniti zahtev

Korak 4

Podizanje uverenja od ABS na adresi

Primera atesta sa prednjim staklima


Primera atesta bez prednjih stakala