ZAKON


Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013 i 41/2013)

Link na kompletnu verziju zakona

Član 72.


Vetrobran i sva stakla na motornom ili priključnom vozilu, osim prednjeg vetrobrana na motociklu i mopedu s dva ili tri točka i bez kabine vozača, lakom četvorociklu bez kabine vozača i četvorociklu koji nemaju kabinu vozača, moraju biti homologovani i ugrađeni u skladu sa odredbama jednoobraznih tehničkih uslova. Vetrobrani moraju biti slojeviti - laminirani, odnosno ne smeju biti od kaljenog (sa oznakom u znaku homologacije "TOUGHENED" ili "TEMPERED") stakla ni kada se naknadno zamenjuju, osim za vozila čija najveća brzina ne prelazi 40 km/h.

Vetrobran se ne sme naknadno zatamnjivati. Bočna okna u ravni vozača mogu biti naknadno zatamnjena tako da ukupna vrednost prigušenja svetla ne prelazi 30%. Ostala stakla na vozilu mogu biti naknadno zatamnjena bez ograničenja ukupne vrednosti prigušenja svetla pri čemu na vozilu moraju biti ugrađena dva bočna retrovizora.

Stepen refleksije stakala na vozilu ne sme prelaziti 15% kako ne bi došlo do zaslepljivanja drugih učesnika u saobraćaju.

Odredba stava 2. ovog člana ne odnosi se na vozila državnih organa.

Odredbe ovog člana ne odnose se na vozila koja su proizvedena, odnosno prvi put registrovana pre 1. aprila 1971. godine.

Nova procedura izdavanja uverenja

VAZNO

Atesti i procedura izdavanja uverenja po novom : Po novom pravilniku atest za naknadno zatamnjena stakla na automobilima moze se dobiti samo ako je na stakla vozila montirana folija koja je odobrena i poseduje uverenje od Agencije za bezbednost saobracaja.
Sun Control folija poseduje uverenje pod brojem ABS M 07 kojim se potvrdjuje da folije pod oznakom High Performans ispunjavaju uslove tehnickih karakteristika i kao takve mogu da se montiraju na stakla automobila.
Trenutno na podrucju Beograda postoji samo jedno mesto gde se mogu atestirati zatamnjena stakla a to je Tehnolab, Autoput za Novi Sad 73a. Bice naknadno objavljeno na nasoj stranici Otvaranje novih mernih mesta na kojima ce moci da se uradi provera i atest za zatamnjena stakla.
- Provera i dobijanje uverenja za zatamnjena stakla (procedura I potrebna dokumentacija )

  1. Saglasnost proizvodjaca ( npr za volkswagen i audi dobija se kod ovlascenog dilera automobila, porsche Ada Beograd )
  2. Ugradnja folija na stakla sa oznakom (kod nas Sun control- ABS M 07 ) , izjava servisa i kopija uverenja ABS
  3. Odlazak u Tehnolab , kontrola, slikanje vozila i slanje dokumentacije u ABS
  4. Dobijanje uverenja (atesta) od Agencije za bezbednost saobracaja

Cene za kompletnu proceduru:

  1. Saglasnost proizvodjaca 0 - 3000din (u zavisnosti od marke automobila)
  2. Tehnolab ispitivanje.................4800 din
  3. Tehnicki pregled..........3000 din
  4. ABS (izdavanje uverenja)....3300 din
-Po novom pravilniku izuzeta su vozila koja su radjena po starom i koja na staklima pod folijom nemaju oznaku ABS. - Nadamo se da ce ponovo biti usvojena izmena i dopuna , pa vozilima koja imaju zatamnjena stakla bez oznaka omoguciti atestiranje . O novim izmenama i dopunama bice jos obavestenja .

S poštovanjem,

Sun Control team